อนุทิน 91314 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๔.บัวบานกลางผืนทรายและดินแล้ง

ทางคณะครูและโรงเรียนหนองบัว นครสวรรค์ มาชวนผมไปช่วยกันจัดเวิร์คช็อปให้กับเครือข่ายครูโรงเรียนต่างๆของนครสวรรค์ โดยเล่าให้ทราบว่าทางโรงเรียนหนองบัวได้รับการตั้งให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐานของนครสวรรค์มาระยะหนึ่งแล้ว เลยจะถือโอกาสประมวลบทเรียนรวมทั้งตัวอย่างที่ดีทั้งของโรงเรียน ชุมชน ความริเริ่มของปัจเจก รวมทั้งสื่อความรู้ออนไลน์ในเวทีคนหนองบัวและกิจกรรมที่ทำให้งานงิ้วของอำเภอหนองบัวเป็นเวทีเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมอันหลากหลายและงดงามของท้องถิ่น มาจัดเวิร์คช็อป เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้ครูและโรงเรียนในนครสวรรค์ ผมไม่เพียงดีใจที่จะได้ระดมพลังความรู้และพลังชุมชนไปเป็นกำลังให้กับหน่วนทางปัญญาของสังคมดังเช่นโรงเรียน แต่ให้ประทับใจว่าหนองบัวมีโอกาสอย่างนี้ด้วยหรือ หนองบัวเป็นบ้านนอกของนครสวรรค์ เมื่อก่อนแม้ไปแข่งกีฬาในจังหวัดเราก็ทำอะไรกันไม่ถูกแล้ว แต่วันนี้เราได้มีสิ่งที่จะแบ่งปันให้คนอื่นในจังหวัดแล้วด้วยหรือนี่ ต้องนับว่าเป็นเครือข่ายเรียนรู้ที่จะมาสร้างโอกาสพัฒนาตนเองให้แก่หนองบัวที่ดีมากไปด้วยจริงๆ

เขียน 30 Jun 2011 @ 15:44 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ