อนุทิน 91298 - กิตติพงศ์ พลเสน

วันนี้วันพระ…นึกขึ้นได้ มีพรรคไหนมีนโยบายสร้างความดี เพิ่มความสุข ลดอบายมุข และลดวัตถุนิยม บ้างไหมนะ ???

เขียน 30 Jun 2011 @ 08:46 () แก้ไข 30 Jun 2011 @ 09:26, ()


ความเห็น (0)