อนุทิน 91257 - มะปรางเปรี้ยว

ได้แง่คิดว่า เปลี่ยนจากการลงทุนด้วยเม็ดเงิน มาเป็นการลงทุนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า-ได้จากบล็อกนี้ http://bit.ly/lx4BAJ

เขียน 29 Jun 2011 @ 20:46 () แก้ไข 29 Jun 2011 @ 21:43, ()


ความเห็น (0)