อนุทิน 91244 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

...เมื่อทุนนิยมและวัตถุนิยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความพอเพียงและเหตุผลก็ยากที่คุณค่าและความหมายดีดีของสิ่งที่บรรพบุรุษที่สร้างมาจะคงอยู่ต่อไป...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)