อนุทิน 91244 - กิตติพงศ์ พลเสน

…เมื่อทุนนิยมและวัตถุนิยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความพอเพียงและเหตุผลก็ยากที่คุณค่าและความหมายดีดีของสิ่งที่บรรพบุรุษที่สร้างมาจะคงอยู่ต่อไป…

เขียน 29 Jun 2011 @ 17:07 () แก้ไข 29 Jun 2011 @ 17:43, ()


ความเห็น (0)