อนุทิน #91244

...เมื่อทุนนิยมและวัตถุนิยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความพอเพียงและเหตุผลก็ยากที่คุณค่าและความหมายดีดีของสิ่งที่บรรพบุรุษที่สร้างมาจะคงอยู่ต่อไป...
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)