อนุทิน #91243

SHORT NOTE #88

ประกาศผลการสอบปลายภาค รอบที่ ๒ รายวิชา ETI 5701

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ที่เหลือ ๗ คน

สามารถตรวจสอบคะแนนการสอบได้ที่เว็บไซต์อาจารย์ประจำวิชา ;)

เขียน:

ความเห็น (0)