อนุทิน 91243 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE #88

ประกาศผลการสอบปลายภาค รอบที่ ๒ รายวิชา ETI 5701

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ที่เหลือ ๗ คน

สามารถตรวจสอบคะแนนการสอบได้ที่เว็บไซต์อาจารย์ประจำวิชา ;)

  เขียน:  

ความเห็น (0)