อนุทิน 9123 - ดอกไม้น้อย

  • "แบกกระบุงอุดมการณ์คนละใบ
  • ขึ้นหลังคล้องไหล่ไปข้างหน้า
  • ขณะเธอเอื้อมปลูกดาวบนท้องฟ้า
  • ฉันก้มลงปลูกดอกหญ้าบนผืนดิน
  • ขณะเธอเอื้อมปลูกดาวให้เต็มฟ้า ฉันก้มลงปลูกดอกหญ้าเต็มผืนดิน"
  • เขียน 01 Jun 2008 @ 12:51 ()


    ความเห็น (0)