อนุทิน 91212 - สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ

www.thaippp.com เป็นเว็บไซต์ของ “ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง “ มีวิสัยทัศน์หาทางออกให้บ้านเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2554 มีกระบวนการเรียกร้องกับทุกรัฐบาล ให้มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับความเสียหาย จากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน • ร่วมเสนอทางออกให้บ้านเมือง ที่ เว็บบอร์ดhttp://www.thaippp.com/webboard/

เขียน 29 Jun 2011 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)