อนุทิน 91203 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๓๙ |

ประชุมแทน

บ่ายโมงวันนี้เป็นตัวแทนคณะฯ ประชุมแทนรองฯ กะ คณบดีที่มอชอ

เรื่อง TQF ของคณะผลิตครูใหม่ บรรยาย โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

เลิกราวบ่ายสามโมงครึ่ง แล้วไปโฮงเฮียนสืบสานล้านนาต่อ

เขียน 29 Jun 2011 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)