อนุทิน 91169 - ครูนิศากร

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติอันสูงเกียรติยิ่ง จาก กกต จ.เลย ร่วมประชุม สร้างสรรค์ความรู้ความคิด รับมอบหมายให้รับผิดชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหมู่ 7 บ้านโพนเขาแก้ว ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ภูมิใจมาก ยินดีทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้ง ทำดีมีสุขจ้า!!!! เลือกคนดีเข้าสภา กาคนที่รัก กาพรรคที่ชอบ ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงนะจ๊ะ!!!!!!!!! เงินไม่มีความสำคัญ อย่าให้เขาดูถูกเราได้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไปเลือกตั้งคนดี มีความรู้ ความสามารถ ปรองดอง สมานฉันท์ นะคะ!!!!!!!!!

เขียน 28 Jun 2011 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)