อนุทิน 91166 - ♥อุ้มบุญ♥

  ติดต่อ

  • ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปทรงเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว  ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ  สมาพันธ์เกตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
  • พบอาจารย์ยักษ์ -วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้เดินตามรอยพ่อ..กับวิถีพอเพียง http://modernine.mcot.net/inside.php?modid=1843&modtype=3  
  เขียน:  

ความเห็น (0)