อนุทิน 91158 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครูที่ดี ต้องอยู่กับลูกศิษย์ ถึงเวลาสอนต้องอยู่ในห้องเรียน ออกนอกห้องเรียนจิตใจก็ควรจดจ่ออยู่กับความเป็นไปของศิษย์ที่เปรียบเสมือน "ลูก"

 

สำหรับผู้บริหารการศึกษาแล้ว อุบายใด ๆ ที่จะทำให้ตัวครูอยู่ในโรงเรียน ตัวครูอยู่ในห้องเรียน ถือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องแล้วในเบื้องต้น

อุบายใด ๆ ที่สามารถทำให้จิตใจของคุณครูอยู่ในห้องเรียน ในขณะที่ตัวอยู่ในห้องเรียนนั้นถือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องแล้วในท่ามกลาง

และกลอุบายใด ๆ ที่สามารถทำให้จิตใจขอบคุณครูจดจ่อ คำนึงถึง คิดหมุนวนเปรียบเสมือนหนึ่งการมี "โยนิโสมนสิการ" ในการที่จะทำให้ศิษย์เจริญก้าวหน้าในขณะที่ตัวครูอยู่นอกห้องเรียน อยู่ในทุกสถานที่นั้น ถือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องแล้วในที่สุด

เขียน 28 Jun 2011 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)