อนุทิน 91108 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๓๐ |

ข้อที่ควรพิจารณาหรือตั้งเป็นข้อสังเกตในการใช้พรหมวิหารธรรมเลี้ยงลูก คือ

๑. เมตตา ถ้ามากเกินไป พ่อแม่จะตามใจลูก (ลูกบังเกิดเกล้า)

๒. กรุณา ถ้ามากเกินไป พ่อแม่จะทำทุกอย่างแทนลูก (ลูกแหง่)

๓. มุฑิตา ถ้ามากเกินไป พ่อแม่จะส่งเสริมไปเสียทุกเรื่อง (ลูกสำคัญตนผิด เช่น ลูกไปทำเรื่องเสียหาย พ่อคอยให้ท้าย หรือ คอยปกป้อง สุดท้ายลูกยิ่งเสียคน)

๔. อุเบกขา ถ้ามากเกินไป พ่อแม่จะกลายเป็นคนใจไม้ไส้ระกำ

(ว.วชิรเมธี.  "เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้แว้งกัดพ่อแม่" , Secret. 3, 71 (10 มิถุนายน 2554) : 96 - 97.

เขียน 27 Jun 2011 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)