อนุทิน 91104 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน
  •  กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรที่จะถือว่ามีความสำคัญ ยิ่งไปกว่า ความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่า ความยุติธรรม มาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณา พิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำนึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึง ความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ..."

พระบรมราโชวาทพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

      การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

เขียน 27 Jun 2011 @ 20:32 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)