อนุทิน 91095 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ดัชนีความสุข "สุขภาพกายและสุขภาพจิต" ดีเป็นสิ่งชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ
  • http://www.thaireform.in.th/reform-the-news/item/6052.html
  • ประชากรในกรุงเทพฯ มีดัชนีความสุขลดลง

ข้อแนะนำ

     ความสุขเรียบง่ายจากการเข้าใจและปรับเข้าหาธรรมชาติที่อยู่   

      รอบตัว  "พอเพียง พอใจ ให้อภัยตัวเองและผู้อื่น"  

เขียน 27 Jun 2011 @ 17:54 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)