อนุทิน 91076 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๓.ความจริงหลายชุดและความรู้ที่มีมิติจิตใจกับบริบทสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย

มักมีผู้ผุดคำถามและอภิปรายเพื่อเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยและสร้างทรรศนะวิชาการให้เข้มแข็งว่า การถอดบทเรียนและให้ชาวบ้านทั่วไปสร้างความรู้จากเรื่องเล่า มักได้เพียงความคิดเห็นหลากหลาย ทำไมต้องทำ ทำไมไม่ใช้ผู้รู้และความรู้ที่ถูกต้องที่มีมากมายอยู่แล้ว แทนการตอบ ผมเล่าเรื่องและตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบ...

  • เมื่อเป็นเด็ก พ่อแม่เคี้ยวกล้วยและข้าวป้อนเรา หากตอนนี้มีคนเคี้ยวกล้วยอีกทั้งสะอาดและเคี้ยวให้ดีกว่าเดิม เสร็จแล้วคายใส่จานเสิร์ฟให้อย่างดี เราจะกินแบบเคี้ยวเองหรือแบบไหน นักศึกษาบอกกินที่คนอื่นเคี้ยวให้ไม่ได้ ผมถามว่าความรู้เพื่อปฏิบัติตอนเป็นทารกกับปัจจุบันในเรื่องนี้แบบไหนถูกและแบบไหนผิด
  • นานมาแล้วจนปัจจุบัน เขาใช้เส้นผมและฟันปลอมผู้เสียชีวิต รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช้แล้วทำวิกผมและฟันปลอมมือ ๒ เพื่อขายคนยากจนถูกๆ หากผมทำให้สะอาดและรับรองคุณภาพให้ ใครจะซื้อใช้บ้าง ทุกคนส่ายหน้า..ความรู้ชุดไหนดีกว่ากันของคนที่ใช้และไม่ใช้ 

ผมให้ครุ่นคิด ทุกคนพยักหน้าสิ้นสงสัย

เขียน 27 Jun 2011 @ 12:16 () แก้ไข 27 Jun 2011 @ 13:17, ()


ความเห็น (0)