อนุทิน 91072 - อลงลกด

  ติดต่อ

ยินดีที่จะช่วยเหลือ หรือแนะนำงานทางด้านพันธุศาสตร์

ทั้งวิชาการและงานวิจัย มีประสบการณ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

มากกว่า 50 เรื่อง สามารถที่จะค้นข้อมูลจาก Google โดยคีย์คำว่า

tanomtong, chromosome และ karyotype

  เขียน:  

ความเห็น (0)