อนุทิน #91072

ยินดีที่จะช่วยเหลือ หรือแนะนำงานทางด้านพันธุศาสตร์

ทั้งวิชาการและงานวิจัย มีประสบการณ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

มากกว่า 50 เรื่อง สามารถที่จะค้นข้อมูลจาก Google โดยคีย์คำว่า

tanomtong, chromosome และ karyotype

เขียน:

ความเห็น (0)