อนุทิน 91061 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๒. วิจัยแบบ PAR : Knowing-Practice,Growth,Self-Reliance and Leading Change

การวิจัยแบบ PAR ส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ มักเป็นวิจัยพัฒนา Intervention กับวิจัยปิดท้าย Implementation Program เพื่อแก้ปัญหาที่เคยรวมศูนย์อำนาจแบบต่างๆ ที่สำคัญคือ ภาครัฐ คนรวย คนกุมทรัพยากร และระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดความมั่งคั่ง คนกุมความรู้และเทคโนโลยีแบบเชิงเดี่ยว ดังนั้น การมีส่วนร่วมในวิจัย PAR อย่างนี้ กลุ่มประชาชนจะมีส่วนร่วมในส่วนกิจกรรม Intervention และ Implementation Program อีกทั้งเป็นกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่คนอื่นๆและระบบที่เชื่อมโยงไม่ใช่ผู้ที่จะต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้วย ความรู้และผู้รู้อยู่ในผู้อื่นเช่นเดิม ในความเป็นจริงจึงเป็นเพียงวิจัย Intervention แบบย่อส่วน ไม่เป็นวิจัยแบบ PAR,งานวิจัยแบบPARไม่ได้อยู่เพียงกิจกรรมแก้ปัญหาและเรียนรู้ทักษะในโครงการ แต่สร้างประสบการณ์ตรงต่อสังคมและจัดความสัมพันธ์ตนเองกับสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยวิถีปัญญารวมหมู่ในหน่วยเล็กๆที่ทำได้จากทุกคนที่เข้าร่วมไปด้วยกัน และออกแบบมิติปฏิบัติการเชิงสังคมให้อยู่ในวิจัยทุกชนิดได้

เขียน 27 Jun 2011 @ 09:44 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)