อนุทิน 91053 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

วันนี้โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง เข้ากับบรรยากาศเลือกตั้งก่อนกำหนด 26 มิถุนายน 2554 น่าชื่นชมกับความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียน ครุ และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนครับ

เขียน 26 Jun 2011 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)