อนุทิน 91033 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ลดการใช้เครื่องสำอางค์จะได้ลดการใช้สารเคมีกับร่างกาย เช่น sunscreen products (http://www.naturalnews.com/032815_sunscreen_chemicals.html) แล้วจะหาวิธีการป้องกัน UV อย่างไรดีหนอ

เขียน 26 Jun 2011 @ 13:41 ()


ความเห็น (0)