อนุทิน 91029 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครูดี ๆ คือครูที่ "รู้จัก" ศิษย์

ครูดี ๆ คือครูที่หมั่น "สังเกตุ" ศิษย์

หน้าที่ของครูที่ดีนั้น คือ การดึง "ศักยภาพ" ของลูกศิษย์ที่ซ่อนไว้ในตัวเขาออกมาให้ได้

เขียน 26 Jun 2011 @ 12:46 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (1)

ครูดี ๆ คือครูที่ "รู้จัก" ศิษย์ : รู้จักตัวตนที่แท้จริงของลูกศิษย์ โดยบางครั้งอาจไม่ต้องแสดงออก

ครูดี ๆ คือครูที่หมั่น "สังเกตุ" ศิษย์ : สังเกตุความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ทั้งดีและร้าย มองด้วยตา และต้องมองด้วยใจ

หน้าที่ของครูที่ดีนั้น คือ การดึง "ศักยภาพ" ของลูกศิษย์ที่ซ่อนไว้ในตัวเขาออกมาให้ได้ : ต้องดึงศักยภาพที่มีในตัวศิษย์ออกมา แนะแนวทางและผลักดันให้ไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตามศักยภาพในตัวตนที่ศิษย์มีและปราถนา