อนุทิน 91029 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ครูดี ๆ คือครูที่ "รู้จัก" ศิษย์

ครูดี ๆ คือครูที่หมั่น "สังเกตุ" ศิษย์

หน้าที่ของครูที่ดีนั้น คือ การดึง "ศักยภาพ" ของลูกศิษย์ที่ซ่อนไว้ในตัวเขาออกมาให้ได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ครูดี ๆ คือครูที่ "รู้จัก" ศิษย์ : รู้จักตัวตนที่แท้จริงของลูกศิษย์ โดยบางครั้งอาจไม่ต้องแสดงออก

ครูดี ๆ คือครูที่หมั่น "สังเกตุ" ศิษย์ : สังเกตุความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ทั้งดีและร้าย มองด้วยตา และต้องมองด้วยใจ

หน้าที่ของครูที่ดีนั้น คือ การดึง "ศักยภาพ" ของลูกศิษย์ที่ซ่อนไว้ในตัวเขาออกมาให้ได้ : ต้องดึงศักยภาพที่มีในตัวศิษย์ออกมา แนะแนวทางและผลักดันให้ไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตามศักยภาพในตัวตนที่ศิษย์มีและปราถนา