อนุทิน 91026 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Domain name เว็บห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ควรจะเป็น library.aaa.ac.th มากกว่าที่จะเป็น abc.aaa.ac.th - recognition สำคัญกว่า recall

เขียน 26 Jun 2011 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)