อนุทิน 91017 - กิตติพงศ์ พลเสน

แม้ผลการเจรจาปราสาทเขาพระวิหาร ณ วันนี้จะออกมาเช่นนี้ แต่เขาพระวิหารยังตั้งอยู่ที่เดิมตลอดไป ขอให้ทั้ง ๒ ชาติ หาทางออกต่อไปด้วยสันติวีธี

เขียน 26 Jun 2011 @ 10:16 () แก้ไข 26 Jun 2011 @ 10:20, ()


ความเห็น (0)