อนุทิน #91017

แม้ผลการเจรจาปราสาทเขาพระวิหาร ณ วันนี้จะออกมาเช่นนี้ แต่เขาพระวิหารยังตั้งอยู่ที่เดิมตลอดไป ขอให้ทั้ง ๒ ชาติ หาทางออกต่อไปด้วยสันติวีธี
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)