อนุทิน 91017 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

แม้ผลการเจรจาปราสาทเขาพระวิหาร ณ วันนี้จะออกมาเช่นนี้ แต่เขาพระวิหารยังตั้งอยู่ที่เดิมตลอดไป ขอให้ทั้ง ๒ ชาติ หาทางออกต่อไปด้วยสันติวีธี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)