อนุทิน 90985 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

ปรองดองในยามนี้น่าจะหมายถึง การร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านความรุนแรง และนำคนกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)