อนุทิน #90985

ปรองดองในยามนี้น่าจะหมายถึง การร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านความรุนแรง และนำคนกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)