อนุทิน 90985 - กิตติพงศ์ พลเสน

ปรองดองในยามนี้น่าจะหมายถึง การร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านความรุนแรง และนำคนกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เขียน 22 Jun 2011 @ 21:51 () แก้ไข 25 Jun 2011 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)