อนุทิน #90984

ป้ายหาเสียงเป็นตัวสะท้อนวิธี "คิด" อย่างหนึ่งของผู้สมัคร ทั้งรูปและสารที่ส่งให่เราเห็น 3 กรกฎาคม พิจารณาดีดี ก่อนกากันนะครับ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)