อนุทิน 90984 - กิตติพงศ์ พลเสน

ป้ายหาเสียงเป็นตัวสะท้อนวิธี “คิด“ อย่างหนึ่งของผู้สมัคร ทั้งรูปและสารที่ส่งให่เราเห็น 3 กรกฎาคม พิจารณาดีดี ก่อนกากันนะครับ

เขียน 21 Jun 2011 @ 16:21 () แก้ไข 25 Jun 2011 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)