อนุทิน 90982 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

๒๔ มิ.ย. ๕๔ ครบ ๗๙ ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑ ช่วงอายุคน ที่ ปชต. ยังต้องรอการเติบโตต่อไป
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)