อนุทิน #90982

๒๔ มิ.ย. ๕๔ ครบ ๗๙ ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑ ช่วงอายุคน ที่ ปชต. ยังต้องรอการเติบโตต่อไป
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)