อนุทิน 90982 - กิตติพงศ์ พลเสน

๒๔ มิ.ย. ๕๔ ครบ ๗๙ ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑ ช่วงอายุคน ที่ ปชต. ยังต้องรอการเติบโตต่อไป

เขียน 24 Jun 2011 @ 17:38 () แก้ไข 25 Jun 2011 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)