อนุทิน 90976 - สุรสิทธิ์ ถิตย์บุญครอง

ปีการศึกษา 2555 สพฐ.เริ่มถ่ายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับองค์กรปกครองในท้องถิ่น ครูอนุบาลต้องทบทวนบทบาทของตนเองว่าจะไปสอนระดับชั้นไหนอย่างไร http://www.surasitkalasin2.com

เขียน 25 Jun 2011 @ 13:54 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)