อนุทิน 90976 - สุรสิทธิ์ ถิตย์บุญครอง

  ติดต่อ

ปีการศึกษา 2555 สพฐ.เริ่มถ่ายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับองค์กรปกครองในท้องถิ่น ครูอนุบาลต้องทบทวนบทบาทของตนเองว่าจะไปสอนระดับชั้นไหนอย่างไร http://www.surasitkalasin2.com
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)