อนุทิน 90952 - ภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์

  ติดต่อ

บทเรียนหนึ่ง จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน: นักเรียนทราบไหม ว่าวันที่ 26 มิถุนายนปีนี้ เป็นวันอะไร?

นักเรียนตอบ: วันสุนทรภู่ ค่ะ(ครับ)

วิทยากร: อ่ะโด่ะ! (ไปไม่เป็นละสิท่า)

คำตอบที่ต้องการ: วันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า..ฮา (แต่คำตอบที่ได้รับก้อไม่ผิดเนอะ)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)