อนุทิน 90950 - นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร เกรียงศักดิ์ ต๊ะ เวชการ

อยากให้คนไทยมีความสามัคคี ดังที่เคยเป็นสยามเมืองยิ้ม

เขียน 24 Jun 2011 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)