อนุทิน 90923 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๒๙. ชุมชนเรียนรู้เพื่อเข้าถึงปรัชญาสังคมและศิลปวิทยาของศาสตร์สาขา สำหรับสอนและสร้างสังคมด้วยความรู้จากของจริงผสมผสานกับความรู้สากล

สิ่งที่มีความหมายและสำคัญมากของการทำงานชุมชน ไม่ใช่ที่การเป็นเป้าหมายกิจกรรมและตัวความสำเร็จ แต่อยู่ที่เป็น Methodology เพื่อมีโอกาสสร้างประสบการณ์ตรงต่อการเรียนรู้ความเป็นจริงอันซับซ้อนของสังคม เดินลงไปทำงานข้ามศาสตร์เพื่อเห็นภาพสะท้อนโลกกว้างและมีความรู้ระบบสังคมที่ใหญ่กว่าชุมชนทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งได้สร้างประสบการณ์ชุดใหม่ที่ใช้ปัญหาและข้อเท็จจริงทางการปฏิบัติเป็นตัวตั้งสำหรับปรึกษาหารือและเรียนรู้เป็นชุมชนทางปัญญา สร้างความรู้จริงและสร้างปัญญาชุดใหม่ๆที่มีกรอบกว้างขวางกว่าติดความแยกส่วนและอิงทฤษฎีกับความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ปฏิบัติหยั่งเห็นปัญญาระดับ State of the Art แล้วได้ความเป็นจริงในวิถีชีวิตสังคมไทยกลับมาสอนนักศึกษา สอนสังคม ทำวิจัย เขียนหนังสืออย่างรู้บริบทความเป็นจริง, เป็นความภูมิใจลึกๆที่กว่า ๑๕ ปีผมได้ร่วมกับหลายคนสร้างชุมชนเรียนรู้อย่างนี้ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้บ้างจำนวนหนึ่ง

เขียน 24 Jun 2011 @ 13:31 () แก้ไข 24 Jun 2011 @ 14:07, ()


ความเห็น (0)