อนุทิน 90918 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

GotoKnow ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่าย Resource center ของศูนย์เรียนรู้ สสส.

เขียน 24 Jun 2011 @ 12:21 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (1)

หาก สสส.กับเครือข่ายคนที่ใช้บล๊อก gotoknow ทำงานเชิงสังคม เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆด้วยการทำงานความเชิงสังคมโดยเว็บบล๊อกจำนวนหนึ่ง มองเห็นเป้าหมายอนาคตไกลๆ ก็จะเห็นว่าบางส่วน(หรืออาจจะทั้งหมด) หากช่วยกันลงทุนสร้างทุนทางสังคม สร้างคนทำงานความรู้และคนทำงานเชิงสังคมในเงื่อนไขแวดล้อมใหม่ๆ เชื่อมโยงปฏิบัติการเชิงพื้นที่เข้ากับการเคลื่อนไหวความรู้ที่ดๆในสังคมออนไลน์ สะสมความรู้และวิธีทำงานดีๆเพื่อขยายผล-สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ๆของสังคม ก็จะทำให้ความเป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของ สสส. เป็นมากกว่าเป็นกลไกทำ CSR แบบ OD Positiong and Immage Management และเป็นกลไกบริหารจัดการ routine works ขององค์กร แต่จะทำให้เกิด Dynamic Management Organization and Networking ที่ใช้ประเด็นสุขภาวะและงานความรู้ เคลื่อนไหวสังคมและจัดการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ หากจะใช้โอกาสสั่งสมสิ่งต่างๆใน gotoknow เพื่อเป็นทุนประสบการณ์และเป็นทุนปัญญาปฏิบัติไปด้วยทีละเล็กละน้อยก็คงจะดีนะครับ