อนุทิน 90913 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๒๗.พลังการมีส่วนร่วมของสังคมและพลเมืองผู้มีจิตสาธารณะกับการปฏิรูปเชิงระบบเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้

เมื่อ ๒-๓ วันที่ผ่านมา โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สมศ. โดยปรกติแล้วทางโรงเรียนมีผลงานโดดเด่นหลายด้านและได้รับผลการประเมินที่ดีมาหลายปี ปีนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอการพัฒนาการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นให้แก่คณะกรรมการ สมศ.ด้วย โดยมีสื่อนิทรรศการและหนังสือองค์ความรู้ท้องถิ่นและเรื่องราวที่เวทีคนหนองบัวได้เป็นแหล่งระดมให้คนหนองบัวและเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันบันทึกสะสมไว้แล้วนำออกมาทำเป็นชุดนิทรรศการร่วมเผยแพร่สร้างการเรียนรู้แก่สาธารณะในงานประจำปีของคนหนองบัวปี ๒๕๕๔ นี้ จากนั้นได้มอบให้โรงเรียนได้ใช้, โรงเรียนหนองบัวและโรงเรียนระดับอำเภอ ตลอดจนโรงเรียนอีกจำนวนมากของประเทศ จะขาดทรัพยากรวิชาการและขาดสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น การร่วมมือกันของชุมชนและเครือข่ายคนที่มีความรู้ที่เข้าไปเสริมกำลังโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ จะทำให้หน่วยทางปัญญาของสังคมดังเช่นโรงเรียนมีกำลังและความเข้มแข็งมากขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)