อนุทิน 90886 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ที่โรงเรียนทำพิธียกศาลพระภูมิเจ้าที่ใหม่โดยถอนจากที่เดิมซึ่งแตกร้าว
    มาไว้ที่ใหม่ซึ่งสวยสดงดงาม   มีทั้งพระทั้งพราหมณ์มาร่วมพิธี...
  • ปัจจุบันพุทธกับพราหมณ์แทบจะแยกกันไม่ออก   อะไรหรือคือแก่นแท้
    ของศาสนาพุทธที่ควรยึดถือ  ประพฤติปฏิบัติ   มีพุทธศาสนิกชนสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึงแก่นธรรม

 

เขียน 23 Jun 2011 @ 21:49 () แก้ไข 23 Jun 2011 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)