อนุทิน 90842 - ดร.แจ๊ค (ดอกเตอร์ควาย)

คณะนักศึกษา ปร.ด.สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาเรียนรู้และนวัตกรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 มิ.ย.2554 นำโดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ การสัมมนา แสดงผลงานการพัฒนาด้านเกษตรกรรม วัตกรรมที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น แนวทางบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมทั้งระบบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างอาชีพ รายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง คน พืช สัตว์ ป่าไม้ รวมกันอย่างลงตัวเหมาะสมโดยมีน้ำเสมือนเป็นหัวใจโอบอุ้มสรรพสิ่งทั้งหลาย
เย็นๆ ได้รับบรรยากาศอบอุ่น ประทับใจ เป็นกันเองระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรัชญาของหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย ขอบคุณ ผอ.สวรรณ บัวพัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ บรรยากาศอบอุ่นและประทับใจ

เขียน 23 Jun 2011 @ 10:09 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:41, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สู้ๆๆครับพี่แจ็ค ให้กำลังใจ จบไวๆๆนะพี่