อนุทิน 90839 - FaciKM

FaciKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อทำให้คนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหน่วยงานไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้แก่สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.

เขียน 23 Jun 2011 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)