อนุทิน 90823 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในแผ่นดินนี้ก่อนร่างกายและจิตใจสลายไป ตามมุมมองของผมคือ

1 . อย่าเป็นคนทิ้งหลักธรรมทางศาสนา

2 . อย่ายอมให้อวิชชามาปิดบังดวงตาแห่งปัญญาของตน

3 . อย่าละทิ้งหลักปรัชญาที่ตนเองยึดถือมา

4 . อย่าเป็นคนใจลอยไม่มีหลักยึดมั่นใครว่าอย่างไรก็เออออ

5 . ต้องเตือนตนเองให้เดินทางสายกลางเสมอ

6 . ต้องมีเพื่อนดีที่เคารพนับถือในน้ำใจกันได้

7 . ต้องรักครอบครัวอย่างสุดจิตสุดใจ

8 . ต้องรักตนเองรักษาอนามัยของตนเองไม่นำสิ่งเลวร้ายมาสู่ร่างกายตนเอง

9 . ต้องหมั่นทำดี  ละเว้นชั่ว  และทำจิตใจตนเองให้แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ

เขียน 22 Jun 2011 @ 22:50 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)