อนุทิน 9082 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

จัดการ clear ระบบเรียบร้อยแล้วครับ ปัญหาเกิดจากที่ผมพยายามรวมระบบไฟล์มาอยู่ในเครื่องเดียวกันเพื่อลดการติดต่อระหว่างเครื่อง แต่พื้นที่ไม่พอครับ

เขียน 01 Jun 2008 @ 08:48 ()


ความเห็น (0)