อนุทิน 90791 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๒๐ |

ช่วงเวลาของวิวัฒนาการของการสื่อสาร

ก่อนคริสตกาล (3500 BC - 2900 BC)

- ชาวโฟนีเซียนพัฒนาตัวอักษร

- ชาวสุเมเรียนพัฒนาการเขียนด้วยตัวอักษรคูนิฟอร์ม (ตัวอักษรบนแผ่นดินเหนียว)

- ชาวอียิปต์ พัฒนาระบบการเขียนเฮียโรกลีฟิค

รูปมาจาก http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1497423

เขียน 22 Jun 2011 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)