อนุทิน 90769 - ครูพยาบาล

  ติดต่อ

สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยที่เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพราะว่าในปัจจุบันสังคมออนไลน์ ไอทีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วนำมาพัฒนางานของตนเอง เพื่อที่จะให้บัณฑิตได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีต่อเพิ่มเติม นะครับ
  เขียน:  

ความเห็น (0)