อนุทิน 90756 - krugui

  ติดต่อ

@@@ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เหมือนใบไม้ที่ผลัดใบในช่วงฤดูกาลของมัน    เมื่อถึงวันเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไป    เราต้องรู้จักยอมรับมันรวมทั้งพร้อมที่จะยอมรับด้วย    แล้วการค้นหาการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะไม่ยากสำหรับเรา  แล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนพร้อมที่จะเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)