อนุทิน 90746 - ภาทิพ

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๑มิ.ย.๕๔ บ่ายสามโมง  ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ สะท้อนผลการติดตามการส่ง BP พันธสัญญา และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยดี เดือน พฤษภาคม  แชมป์คือ กลุ่มการงานอาชีพ  ต้นเดือนมิ.ย. กลุ่มสาระวิทย์ทำท่าว่าจะเป็นแชมป์ แต่โดนแซงโดยกลุ่มสาระฯต่างประเทศ  การให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  การให้คำชื่นชมในที่ประชุม  การเปิดเผยรายชื่อผู้ให้ความร่วมมือ   และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ไม่ให้ความร่วมมือ  กลับเป็นแรงขับให้คนที่ไม่มีรายชื่อในสารสนเทศรีบส่งผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   ภารกิจนี้น่าจะเป็นไปด้วยดี   ตกเย็นล้านัก  ขอพักฟังเพลง และออกกำลังกายด้วยชุดกึ่งทำงานกึ่งออกกำลังกาย

เขียน 21 Jun 2011 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)