อนุทิน 90733 - mahaesara

  ติดต่อ

น้ำวิเศษ : บาปมิได้อยู่ที่ผิวกาย อันจักชำระล้างได้ด้วยการอาบน้ำ แม้น้ำในแม่น้ำคงคาก็ชำระได้แต่เพียง สิ่งที่สกปรกภายนอกเท่านั้น บาปเป็นนามธรรมอยู่ที่ใจ จักอาบน้ำเท่าไรก็ไม่หาย ถ้าจักชำระ ต้องใช้น้ำอีกอย่างหนึ่ง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นน้ำวิเศษ ล้างบาปได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)