อนุทิน 90689 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คดีความที่ดินป่าไม้ ควรมีมิติด้านมานุษยวิทยาด้วย

  • คำกล่าว ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ในปาฐกถา เรื่อง “คดีความที่ดินป่าไม้กับวิกฤติเกษตรกรรายย่อย” จาก 

http://www.thaireform.in.th/news-highlight/item/6021.html

  • ความยุติธรรมที่มิใช่กฎหมายกำหนดว่ายุติธรรม แต่เป็นความยุติธรรมที่พิเคราะห์ถึงบริบทที่แวดล้อมเชิงลึก
  • มุมมองกฎหมายกับมุมมองมานุษยวิทยาขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาสองด้านในเชิงบูรณาการ ยึดหลักความยุติธรรมโดยแท้อันเป็นกฎธรรมชาติ 
เขียน 20 Jun 2011 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)