อนุทิน 90684 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อมองแล้ว เห็นแล้ว นำกลับมาคิด มาเขียนจะช่วยให้การมองครั้งนั้นแจ่มชัดขึ้น

หากสิ่งใดยังพร่ามั่ว นึกกลับ ย้อนคิด มีโอกาส กลับไปพินิจพิจารณาย่อมเกิดคุณค่าทั้งการมองและการเขียน

หากมองแล้วไม่เขียน การมองครั้งนั้นอาจสูญเปล่า มองแล้วผ่านเลยไป

หากการมองครั้งใดมีจุดมุ่งหมาย สิ่งที่มองย่อมไม่สูญสลายไปในพริบตา...

ที่มาจากบันทึก การเขียน สร้างจุดหมายใน "การมอง..."

เขียน 20 Jun 2011 @ 18:10 ()


ความเห็น (0)