อนุทิน 90683 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๗๐๙ |

บันทึกเพื่อจำ

"... นวัตกรรมที่เน้นการพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้มีความสงบ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ..."

http://www.moralcenter.or.th/web/moral/upload/8/FileUpload/197_8173.pdf

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)