อนุทิน 90682 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๐๘ |

"... ครูในเวียดนามมีคุณภาพ โดยมีแนวคิดว่าคนใดเก่งต้องให้เป็นครู การสอบเข้ามหาวิทยาลัยครูที่ฮานอยมีคะแนนสูงและสอบเข้ายากมาก คนที่สอบเข้าได้ คือ คนที่เรียนเก่งมาก คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยครูไม่ได้จะไปสอบเข้าเรียนวิทยาลัยครูประจำจังหวัด เมื่อจบแล้วจะสอนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด รัฐบาลสนับสนุนคนที่เลือกเรียนครูโดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้หมด ผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในเวียดนามยกย่องครู เพราะถือว่าที่มีคุณค่าต่อสังคม ..."

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ

เขียน 20 Jun 2011 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)