อนุทิน #90645

ทุกวันที่ได้ดูแลพ่อแม่เป็นลูกที่ดีก็เกินพอแล้ว ทั้งชีวิตนี้อุทิศให้ผู้มีพระคุณได้
เขียน:

ความเห็น (0)