อนุทิน 90622 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เดินทางไปสอนที่ราชบุรี6.45น. ถึงราชบุรี 9.00 น. 9.10 น. เข้าสอนโดยใช้เทป ในรายวิชา Listening and Speaking ต้องประยุกต์การสอนให้ง่ายขึ้น เพราะนักศึกษา อยู่ในสาขาวิชา สาระสนเทศฯ
  เขียน:  

ความเห็น (0)