อนุทิน 90580 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๒๕. Conceptual Art Ptoject กับการทำงานเชิงสังคมและเคลื่อนไหวความคิดทางสังคม

ในที่พักมีหนังสืออยู่หลายเล่ม เล่มหนึ่งเป็นวารสารทางศิลปวัฒนธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชื่อ 'สยามสมัย' 's.i.am contemp' ฉบับที่ ๑๐ ทั้งเล่มเป็นการรายงานและบันทึกโครงการศิลปะ โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ"พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่" และอีกเล่มหนึ่งในชุดเดียวกัน เป็นสูจิบัตรตีพิมพ์รวมผลงานซึ่งประกอบด้วยจิตรกรจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ ๑ คนและศิลปินรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ เป็นบรรณาธิการ รูปแบบของวารสารที่บันทึกและรายงานกิจกรรมศิลปะในโครงการนี้ เป็นรูปแบบที่ทำให้เห็นมิติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของศิลปะกับการพัฒนาทางด้านความคิดจิตใจของมนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม กับบทบาทของศิลปะต่อสังคมร่วมสมัย ในเล่มมีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้ชมงานศิลปะและผู้อ่านสามารถศึกษาแนวคิดของจิตรกรและเรียนรู้ทางสังคมผ่านปฏิบัติการทางศิลปะ ส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวสังคมโดยโครงการทางศิลปะเข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลายได้มากขึ้น

เขียน 19 Jun 2011 @ 07:32 () แก้ไข 19 Jun 2011 @ 22:46, ()


ความเห็น (0)