อนุทิน #90580

  ติดต่อ

๑๒๕. Conceptual Art Ptoject กับการทำงานเชิงสังคมและเคลื่อนไหวความคิดทางสังคม

ในที่พักมีหนังสืออยู่หลายเล่ม เล่มหนึ่งเป็นวารสารทางศิลปวัฒนธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชื่อ 'สยามสมัย' 's.i.am contemp' ฉบับที่ ๑๐ ทั้งเล่มเป็นการรายงานและบันทึกโครงการศิลปะ โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ"พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่" และอีกเล่มหนึ่งในชุดเดียวกัน เป็นสูจิบัตรตีพิมพ์รวมผลงานซึ่งประกอบด้วยจิตรกรจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ ๑ คนและศิลปินรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ เป็นบรรณาธิการ รูปแบบของวารสารที่บันทึกและรายงานกิจกรรมศิลปะในโครงการนี้ เป็นรูปแบบที่ทำให้เห็นมิติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของศิลปะกับการพัฒนาทางด้านความคิดจิตใจของมนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม กับบทบาทของศิลปะต่อสังคมร่วมสมัย ในเล่มมีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้ชมงานศิลปะและผู้อ่านสามารถศึกษาแนวคิดของจิตรกรและเรียนรู้ทางสังคมผ่านปฏิบัติการทางศิลปะ ส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวสังคมโดยโครงการทางศิลปะเข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลายได้มากขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)