อนุทิน 90570 - นาย แสวง จันทร์ถนอม

ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554 ได้ออกนิเทศที่โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านผู้อำนวยการและคณะครู- นักเรียน ต่างช่วยกันขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่ และคาดว่าจะพร้อมรับการประเมินในสัปดาห์หน้านี้

เขียน 18 Jun 2011 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)