อนุทิน 90555 - นางสาว นลินรัตน์ อภิชาติ

นวัตกรรมเื่พื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เขียน 18 Jun 2011 @ 17:22 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:47, ()


ความเห็น (2)

นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด

นักการเมืองแจกแท็บเล็ต กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา

นักการเมืองห่วงอำนาจ มหาราชห่วงประชา

นักการเมืองสร้างสัญญา องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรธรรม

นักการเมืองหาเรื่องกิน องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ

นักการเมืองยุให้รำฯ ในหลวงย้ำให้ทำดี

นักการเมืองมักแบ่งขั้ว องค์เหนือหัวไม่แบ่งสี

นักการเมืองทำสี่ปี องค์ภูมีทำทุกวัน

นักการเมืองชอบแบ่งเสียง พ่อพอเพียงชอบแบ่งปัน

นักการเมืองคิดสั้น องค์ราชันย์คิดยาว

เห็นด้วย นะคะกับสิ่งที่แสดงความคิดเห็นมา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พระราชาของเราท่าน ตรัสว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

ไม่ใช่ ปกครอง นะคะ